از اوايل مرداد ماه بحث قرار گرفتن مركز صبا زير نظر شبكه دو سيما، از سوي معاونت سيما مطرح شد و هدف از اين كار نزديك شدن اين مركز به آنتن و برنامه‌سازي هدفمند عنوان شد. قرار بود با نزديكي صبا به شبكه دو سيما، حجم توليدات اين مركز افزايش يافته و خدمات نزديك‌تر و دقيق‌تري، به رسانه ارائه شود تا با نزديكي به آنتن فرصت بهتري براي استفاده پيدا كنند.
با گذشت زمان شبكه دو سيما به عنوان شبكه‌ي كودك و نوجوان تعريف شد و در اين راستا يك باكس فيلم‌ سينمايي و انيميشن در اين گروه سني به روزهاي جمعه اين شبكه اضافه ‌شد؛ همين امر سبب شد تا بستري مناسب براي افزايش توليدات مركز صبا و گذشتن آن از مرز 450 ساعت توليد انيميشن فراهم شود. از سوي ديگر شبكه پنج سيما نيز در كنار پخش انيميشن هاي روز دنيا باكسي را به پخش توليدات صبا اختصاص داد.
ـ اداره كل پويا نمايي (مركز صبا) در اين مسير امسال بيش از 17 انيميشن را به مناسبت ايام محرم الحرام و نوروز 88 محياي نمايش براي کودکان و نوجوانان كرد همچنين صدساعت انيميشن‌ داستاني و مذهبي ويژه ماه مبارك رمضان گردآوري كرد كه از اين ميان 19 ساعت آن تنها به زندگي و فضايل اخلاقي پيامبران و ائمه الهي، پنج ساعت و 38 دقيقه آن به انيمشين‌هاي مذهبي با مضامين ماه مبارك رمضان، معاد، آموزش قرآن، احكام و داستان‌هاي پندآموزاختصاص يافته بود. اداره پويانماي سيما در چهارمين جشنواره پويانمايي تهران نيز كه در اسفند ماه برگزار شد با بيش از 40 انيميشن شركت داشت.
ـ مديريت نعيمي ذاكر در اداره كل پويانمايي بيش از 5 ماه طول نكشيد و در اسفند سالي كه گذشت طي حكمي از سوي مهدي فرجي (مدير شبكه دو سيما) جاي خود را به مهدي ارگاني داد.
ـ يكي از اقدامات برجسته‌يي كه در دوران مديريت نعيمي ذاكر در مركز صبا اتفاق افتاد برگزاري نشستي با انجمن نويسندگان كودك و نوجوان بود كه منجر به جدي شدن همكاري آنها با يكديگر شد.
ـ مدير صبا در اوايل سال ادعا كرده بود كه مركز صبا 300 پروژه در حال توليد دارد همچنين گفته بود در سال ‌85 كه صبا را تحويل گرفته است مطابق آمار حدود ‌200 ساعت ذخيره آرشيو داشته‌اند يعني از اواسط ‌85 تا الآن حدود ‌400 ساعت.
حال بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه آيا با آمدن ارگاني و گذشت يكسال از اين اظهارات نعيمي ذاكر آيا اين ساعت توليد انيميشن به بيش از 400 افزايش پيدا خواهد كرد.

منبع: ایسنا

تاریخ خبر: 88/01/26