نخستين و دومين جلسه ي شوراي سياستگذاري دومين همايش ملي انيميشن ايران در روزهاي چهارشنبه 9/11/87 و 16/11/87 در محل دبيرخانه ي اين همايش در مركز گسترش سينماي مستند و تجربي برگزار گرديد. در اين جلسه از دست اندركاران،‌ هنرمندان،‌ مديران، اساتيد و ... اين هنر دعوت به عمل آمده بود كه افراد زير در اين جلسه حضور داشتند.

- سعيد توكليان (دانشكده صدا و سيما)
- فرشاد حاجي محمدي (دبير جلسه)
- دكتر محمد علي حسين نژاد (فرهنگستان هنر)
- شهرام حيدريان (موسسه حور)
- سارا خليلي (فرهنگستان هنر)
- كامياب درويشي (آسيفاي ايران)
- كيارش زندي (مجله خط خطي)
- دكتر سيد حسن سلطاني (دانشگاه هنر)
- اسماعيل شرعي (آسيفاي ايران)
- روانبخش صادقي (آسيفاي ايران)
- محمد علي صفورا (دانشگاه تربيت مدرس)
- امير مسعود علمداري (مجله پيلبان)
- عليرضا غنچي (حوزه هنري)
- فريد فرخنده كيش (مركز گسترش سينماي مستند و تجربي)
- محمد رضا كريمي صارمي (كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان)
- دكتر غلامرضا گرشاسبي (ژرفا فيلم)
- دكتر ناصر گل محمدي (دانشكده صدا و سيما)
- عليرضا گلپايگاني (بنياد بازي هاي رايانه اي)
- وحيد لك (حوزه هنري)
- وحيد نصيريان (مستقل)


قرار است اين شورا نسبت به اعلام فراخوان جهت ارائه در غرفه ي اين همايش در ششمين جشنواره بين المللي پويا نمايي تهران (1387) اقدام نمايد.

منبع: سایت همایش

تاریخ: 88/01/26