مجموعه آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر با هدف آشنایی با مصادیق خانمان سوز استعمال مواد مخدر در قالب انیمیشن ساخته شد. این مجموعه در موسسه حور در 13 قسمت 3 دقیقه ای به سفارش سردار احمدی مقدم فرماندهی محترم نیروی انتظامی و ریاست محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر ساخته شده است. این مجموعه تاکنون در دومین جشنواره اعتیاد و رسانه شرکت کرده است و قرار است بزودی از شبکه های سیما پخش شود.

تاریخ خبر: 88/03/16