نمایشگاه انیمیشن و گیم دبی از تاریخ 27 – 29 اکتبر (5 تا 7 آبان) در شهر دبی بزگزار شد. موسسه حور نیز به دعوت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در این نمایشگاه شرکت کرد و غرفه ای را در اختیار گرفت. از جمله موارد درخشان هماهنگی بنیاد با برگزار کنندگان این نمایشگاه بود که بهترین امکانات را در اختیار شرکت کنندگان قرار می داد.
جا دارد از زحمات مسئولین این بنیاد تشکر کرد که توانستند در این سطح امکانات وسیع را فراهم سازند و با بهترین کیفیت آثار تولیدات داخلی را حمایت کنند.

 

                                 

 

تاریخ خیر: 88/08/12