تولید سریالهای انیمیشنی، می تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی، علمی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی در سنین مختلف باشد. موسسه حور با سابقه تولید سریال های زیر توانمندی ساخت و تولید هر سریال از ایده تا پخش را داراست:
- یار مهربان
- ماجراهای میدان 101
- ماجراهای ریزه میزه 1 (دو بعدی)
- داستان تاریخ
- ماجراهای کوشا 1
- فرمانروایان مقدس
- ماجراهای ریزه میزه 2 (سه بعدی)
- ماجراهای کوشا 2
- ماجراهای نیکی و نیکان
- قصه ما مثل شد 1
- ماجراهای کوشا 3
- قصه ما مثل شد 2
- دانشمندان بزرگ
- شبهای شیرین
- ماجراهای قصه به قصه
- قصه های جور وا جور
- راز جنگل شفا
- ماجراهای سمنو و شقاقل
- ماجراهای کوشا 4
- مهارت های زندگی