استفاده از تیزرهای انیمیشنی به عنوان یکی از موثرترین روش های آموزش همگانی در دنیا شناخته شده است.
از شاخص ترین نمونه های این ابزار، می توان به مجموعه تیزرهای راهنمایی و رانندگی تولید شده در موسسه حور اشاره کرد که در نقاط اوج خود بین مردم با ضریب تاثیر گذاری ۹۸ درصد محبوبیت یافت.
موسسه حور با سابقه تولید تیزرهای آموزشی زیر توانایی تولید هرگونه تیزر از مرحله ایده تا تولید را داراست:

- مجموعه تیزرهای آموزشی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
- مجموعه تیزرهای آموزشی ستاد مبارزه با مواد مخدر
- مجموعه تیزرهای آموزشی سازمان بازیافت و تبدیت مواد شهرداری تهران
- مجموعه تیزرهای آموزشی بنیاد بازی های رایانه ای
- مجموعه تیزرهای آموزشی بیمه مرکز ایران
- مجموعه تیزرهای آموزشی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا
- مجموعه تیزرهای آموزشی حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی
- مجموعه تیزرهای آموزشی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
- مجموعه تیزرهای آموزشی موسسه رسانه های تصویری
- مجموعه تیزرهای آموزشی سازمان توانیر
- مجموعه تیزرهای آموزشی سازمان مدیریت بحران شهر تهران
- مجموعه تیزرهای آموزشی مخابرات استان تهران
- مجموعه تیزرهای آموزشی کنترل دخانیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- مجموعه تیزرهای آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی
- مجموعه تیزرهای آموزشی سازمان آبخیزداری و جنگلبانی کشور