روشی پویا از ارتباط پیام شما به همه اقشار


- رسانه ای مجازی در امر بازاریابی
- به صرفه بودن تولید برنامه ای که می شود در تلویزیون و کامپیوتر و اینترنت به نمایش گذارده شود
- ترکیبی از صدا و تصویر

مجموعه فرمانروایان مقدس از شاخص ترین نمونه های تولید فیلم انیمیشن در ایران است که در هشت قسمت سینمایی در موسسه حور تولید گردیده است.